MK-18

MK-18
MK-18

Potpuna krmna smješa sa 18% sirovih proteina za ishranu visokomliječnih krava muzara

MK-18 smješa je namjenjena ishrani krava koje daju do 25 litara mlijeka na dan. Krave sa visokim genetskim potencijalom trebaju uzimati veće količine hrane mimo osnovnog obroka, kako ne bi došlo do nedostatka hranjivih materija potrebnih za produkciju mlijeka. Ukoliko do toga dođe, takva krava obično crpi dodatne hranjive materije iz svog sopstvenog organizma, obično jetre.

Pravilnim avansiranjem hrane (dodavanjem hranljivih sastojaka) kravama sa visokom mliječnošću osiguravamo zdravu životinju, kvalitetno mlijeko i veću produktivnost.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
stabilna proizvodnja mlijeka
visoka produktivnost
kvalitetno mlijeko
zdrava životinja

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, kao dodatak osnovnom obroku, sijenu ili silaži i uz dovoljnu količinu pitke vode.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.