MK-21

MK-21
MK-21

Potpuna krmna smješa sa 21% sirovih proteina za ishranu visokomliječnih krava muzara

MK-21 smješa se koristi za ishranu krava koje daju do 30 litara mlijeka na dan. Kravama sa visokim genetskim potencijalom, radi što bolje produktivnosti, preporučeno je takozvano avansiranje hrane. Ovim putem, krava zadovoljava organizam sa hranjivim materijama. U suprotnom, krave se zbog svoje strukture naprežu do krajnjih granica kako bi održale isti nivo mliječnosti i dnevne količine, rizikujući svoje zdravlje.

Pravilnim avansiranjem obezbeđujemo dovoljne količine kvalitetnih hraniva i svih vitaminsko-mineralnih jedinjenja, potrebnih za nesmetanu proizvodnju mlijeka.

Ovakvim životinjama se prosjeku naknadno dodaje između 3 do 5 kg hrane na dan. Dobri savjeti iskusnih mljekara pokazuju da je avansiranje najbolje obaviti tokom same muže krave. Međutim, ukoliko je krava na vezu, dodavanje se može obaviti i u jaslama.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
dobra iskorištenost hrane
visoka produktivnost
kvalitetno mlijeko
zdrava životinja

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, kao dodatak sijenu ili silaži i uz dovoljnu količinu pitke vode.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.