MK-22

MK-22
MK-22

Potpuna krmna smješa sa 22% sirovih proteina za ishranu visokomliječnih krava muzara
SPECIJALNA HRANA

Za lokalne farmere koji kvalitet i zdravlje životinje stavljaju u prioritet, proizveli smo poseban proizvod – MK-22, potpunu krmnu smješu sa 22% sirovih proteina za ishranu visokomliječnih krava muzara. Oslanjajući se na uspijeh MK-21, dodatkom jednog postotka proteina i značajnim adaptacijama recepture, pripremili smo vrhunsku krmnu smješu za najzahtjevnija grla i najprobirljivije farmere.

Postepeno povećanje mliječnosti, proteinskog sadržaja i kvaliteta mlijeka osnovne su prednosti kod korištenja ove smješe. Kao i sa ostalim smješama za krave muzare, avansiranje hrane je izuzetno bitno. Krave koje povećavaju mliječnost preko svojih granica trebaju da uzimaju dodatne količine hrane mimo osnovnog obroka, kako bi se podmirile sve potrebe organizma. Pravilnim avansiranjem hrane kravama sa visokom mliječnošću osigurava se zdrava životinja, kvalitetno mlijeko i veća iskorišćenost. U prosjeku se ovakvim životinjama naknadno dodaje između 3 do 5 kg hrane na dan .

Dobri savjeti iskusnih mljekara pokazuju da je avansiranje najbolje obaviti tokom same muže krave. Međutim, ukoliko je krava na vezu, dodavanje se može obaviti i u jaslama.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
dobra iskorištenost hrane
visoka produktivnost
kvalitetno mlijeko
zdrava životinja

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, kao dodatak sijenu ili silaži i uz dovoljnu količinu pitke vode.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.