SUPER MK-33

SUPER MK-33
SUPER MK-33

Dopunska smješa sa 33% sirovih proteina za ishranu visokomliječnih krava muzara

Pažljivo odabrana formula za farmere koji imaju dovoljne količine sopstvenog žita. Usavršili smo ovu smješu koja daje vrhunske rezultate kao i naše potpune smjese. Koristeći laboratorijski ispitane sirovine i sopstvenu prerađevinu sojinog zrna, stvorili smo proizvod koji garantuje povećanje mliječnosti i popravljanje zdravstvenog stanja same životinje.

Avansiranje hrane trebalo bi da se vrši i u primjeni ove dopunske smjese. U cilju postizanja željenih rezultata, pri korištenju dopunskih i potpunih smješa neophodno je pridržavati se uputstava za upotrebu i savjeta stručnih lica.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
povećanje proizvodnje mlijeka
smanjenje veterinarskih troškova
zdrava životinja

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju i po priloženom uputstvu. Ne hraniti životinje nerazblaženim proizvodom!

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.