SUPER-TJ

SUPER-TJ
SUPER-TJ

Dopunska smješa za tov junadi mase preko 250 kg

Dopunska smješa za tov junadi mase preko 250 kg namijenjena je proizvođačima koji imaju sopstvene žitarice. SUPER-TJ sadrži 30% sirovih proteina, visokoproteinske sirovine, vitamine, mikro i makro minerale.

U smješu je dodana soda bikarbona, što omogućava da tovna junad imaju visok dnevni prirast, dobru konzumaciju hrane, kraći tov i dobar kvalitet mesa.

Pakovanje: vreća, netto masa 10 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
visok dnevni prirast
dobra konzumacija hrane
dobra probavljivost
zdrava životinja
kratko vrijeme tova
dobar kvalitet mesa

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju i po priloženom uputstvu. Ne hraniti životinje nerazblaženim proizvodom!

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.