GROVER ZA PRASAD

GROVER ZA PRASAD
GROVER ZA PRASAD

Potpuna krmna smješa za ishranu prasadi mase od 15 do 25 kg

Grover za prasad je smješa koja se daje prasadi mase između 15 i 25 kilograma. Proizveden po vrhunskoj recepturi, pažljivo izbalansiranoj i komplimentarnoj sa Starterom za prasad, Grover za prasad sadrži kvalitetna zrnasta hraniva sa domaćih polja, visokoproteinske sirovine, vitamine, organske kiseline, enzime i aminokiseline.

Iskustva sa terena pokazuju da Grover za prasad omogućava dobro zdravlje prasadi i konzumaciju hrane, visok prirast i ujednačeno leglo. Kako bi se izbjegla edemska bolest, prasad treba hraniti najmanje dva puta dnevno.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
dobra konzumacija hrane
dobro zdravlje
laka probavljivost
niska konverzija
ujednačeno leglo

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.