Finišer za piliće

Finišer za piliće
Finišer za piliće

Potpuna krmna smješa za tov pilića u posljednjih 7 dana tova

Finišer za piliće sadrži 17% sirovih proteina i namijenjen je za tov pilića u posljednjih 7 dana tova, pa je svojim osobinama posebno prilagođen ovom periodu. Receptura za hranivo je rađena prema po našim visokim standardima u proizvodnji.

Ishranom pilića sa Starterom., Groverom i Finišerom za piliće, vi osiguravate brz tov, zagarantovane rezultate, zdrave piliće i finansijsku uštedu.

Iskustva u primjeni jasno pokazuju da je očekivana masa pileta oko 2.400 grama, pod uslovim da su ispunjeni svi zahtjevi ambijenta u kojem se gaje pilići.

Pakovanje: vreća, netto masa 10 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
zdravo pile
finansijska ušteda
brz tov
niska konverzija
očekivana masa pileta oko 2.400 g

 

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.