Koke nosilje KN-18

Koke nosilje KN-18
Koke nosilje KN-18

Potpuna krmna smješa sa 18% sirovih proteina, za ishranu nosilja konzumnih jaja

Potpuna krmna smješa za ishranu koka nosilja konzumnih jaja, komercijalnog naziva KN-18, sadrži minimalno 18% sirovih proteina i namijenjena je mladim nosiljama, sa novim jatom. Smješu treba koristiti prva dva mjeseca, nakon čega preporučujemo prelazak na na smješu KN-1, sa 16.5% sirovih proteina.

Smješa je napravljena od kvalitetnih žitarica, visoko-proteinskih sirovina, enzima, organskih kiselina, probiotika, amino kiselina, vitamina i minerala.

Farmofit je u mogućnosti da proizvede i optimizovane smješe za ishranu koka nosilja svih hibrida, prema zahtjevu kupca.

Pakovanje: vreća, netto masa 10 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
zdrava nosilja
kvalitetna jaja
odgovarajuća boja i veličina jajeta
dobra konzumacija hrane
dobra probavljivost

 

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.