SUPER-PT

SUPER-PT
SUPER-PT

Dopunska smješa za tov pilića

Kreiranjem palete dopunskih smješa za živinu, u našoj ponudi se nalaze vrhunski proizvodi. Oni omogućavaju ostvarivanje odličnih rezultata proizvođačima koji imaju svoje žitarice. SUPER-PT sadrži 40% sirovih proteina.

Naš stručni tim će, u skladu sa potrebama kupca, kreirati recepturu posebno prilagođenu tim potrebama. Posebno vodimo računa o tome koje žitarice kupac već posjeduje. Na ovaj način osiguravamo kvalitetno hranivo i maksimalne rezultate u proizvodnji.

Dopunske smješe zadržavaju sve karakteristike i kvalitet naših potpunih smješa, pa postaju nezamjenjive na vašoj farmi.

Pakovanje: vreća, netto masa 10 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
kvalitetna ishrana
dobra konzumacija hrane
dobra probavljivost
visok prirast
kvalitetno meso

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Ne hraniti piliće nerazblaženom smješom!

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.