Konkurs: Inženjer poljoprivrede i radnici na farmi

Konkurs: Inženjer poljoprivrede i radnici na farmi
Konkurs: Inženjer poljoprivrede i radnici na farmi

U cilju proširenja i unapređenja proizvodnje u sklopu vlastite Poslovne jedinice „Revita Farms“ u Prnjavoru, kompanija „Rapić“ d.o.o raspisuje konkurs za više radnih pozicija:

 1. Diplomirani inženjer poljoprivrede – Jedan izvršilac.

Opis osnovnih zaduženja:

 • Upravljanje farmom zajedno sa rukovodiocem poslovne jedinice;
 • Organizacija aktivnosti na farmi i na proizvodnim površinama (uspostavljanje dinamike radova na farmi i na polju, a u skladu sa agrotehničkim i svim drugim rokovima, kao i specifičnostima animalne proizvodnje);
 • Vođenje računa o raspoloživosti inputa na farmi – stočna hrana, sjemena, đubriva, pomoćna sredstva i sl.;
 • Briga za dobrobit životinja na farmi i optimalni proizvodno-zdravstveni status gajenih kultura na polju, a u saradnji sa rukovodiocem poslovne jedinice, nadležnom veterinarskom stanicom i drugim stručnim osobljem kompanije;
 • Kontrola ispunjenosti svih radnih zadataka na farmi i na proizvodnim površnama;
 • Svi drugi zadaci, a po nalogu poslodavca.

Potrebni uslovi:

 • VSS – dipl. ing. poljoprivrede opšteg, ratarskog, animalnog ili drugog smjera;
 • Dobro poznavanje ratarske proizvodnje, kao i osnovno poznavanje animalne proizvodnje – tov goveda;
 • Radno iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima (poželjno, ali ne i ograničavajuće);
 • Izražene organizacione osobine;
 • Odlično poznavanje terena na lokalnom nivou (Opština Prnjavor);
 • Spremnost na terenski rad;
 • Profesionalnost u radu, odgovornost prema preuzetim obavezama;
 • Komunikativnost i afinitet prema timskom radu;
 • Vozačka dozvola B katergorije.
 1. Radnik na farmi – Jedan izvršilac.

Opis osnovnih zaduženja:

 • Rad na govedarskoj farmi, a što podrazumjeva: Pripremu i serviranje obroka za životinje na farmi, briga za životinje u osnovnom smislu (obilazak jedinki, uočavanje vidljivih promjena i sl.), vođenje računa o stalno dostupnoj pitkoj vodi, upravljanje sistemima za izđubravanje, postavljanje stelje, održavanje objekata za smještaj goveda, kao i pomoćnih objekata, briga o uređenosti ekonomskog dvorišta, sigurnosti zaštitne ograde, upravljanje mašinama na farmi (traktor, telehender, viljuškar, silo miks prikolica i dr.), svi drugi zadaci po nalogu Rukovodioca poslovne jedinice i dr.

Potrebni uslovi:

 • Osnovna ili srednja stručna sprema;
 • Iskustvo u radu na farmi;
 • Spremnost za rad sa životinjama;
 • Sposobnost upravljanja mašinama i opremom na farmi;
 • Vozačka dozvola B kategorije.
 1. Pomoćni radnik na prijemu sirovina

Opis osnovnih zaduženja:

 • Rad na prijemu žitarica, a što podrazumjeva: Organizaciju dovoza žitarica na licu mjesta (upravljanje redoslijedom istovara, komunikacija sa ljudima, održavanje reda na usipnom košu), upravljanje sa navoženjem traktora na usipni koš i rukovođenje istovarom žitarica, uzimanje uzoraka žita iz svih dovoza, vođenje evidencije o zaprimljenom žitu, održavanje higijene na usipnom košu, svi drugi zadaci po nalogu Rukovodioca poslovne jedinice i dr.

Potrebni uslovi:

 • Osnovna ili srednja stručna sprema;
 • Poznavanje žitarica;
 • Sposobnost organizovanja radnih operacija i dobar odnos sa ljudima;
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Nudimo:

 • Mogućnost dugoročnog zaposlenja uz redovna primanja;
 • Rad u kompaniji koja je lider na tržištu BiH u proizvodnji stočne hrane;
 • Pozitivnu radnu atmosferu i rad u izrazito profesionalnom okruženju. 

Broj izvršilaca: 3.

Lokacija posla: Naseobinaj Lišnja, Opština Prnjavor

Način prijavljivanja:

Ukoliko ispunjavate gore navedene uslove dostavite nam svoju kratku radnu biografiju na jedan od sljedećih načina:

 1. Lično na lokaciju PJ „Revita Farms“ u Prnjavoru (Naseobina Lišnja, pored magistralnog puta),
 2. Lično u Fabriku stočne hrane „Farmofit“ u Gradišci (Rovine, 36c),
 3. Putem mail-a na adresu: zaposlenje@rapic.ba

Datum objave konkursa: 13.06.2023.

Prijave se mogu dostaviti do 27.06.2023. godine.

Za dodatne informacije, obratite nam se putem telefona 051/860-213.

Samo kandidati koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor.