KONTROLA KVALITETA

KONTROLA KVALITETA
KONTROLA KVALITETA

Mi u Farmofitu zdravstvenu ispravnost i sigurnost proizvoda posmatramo kao ključni faktor za povjerenje trenutnih i budućih kupaca. U cilju provođenja ove politike, fabrika je opremljena savremenom laboratorijom u kojoj se vrše osnovne  fizičko-hemijske analize i analize na mikotoksine, kako svih ulaznih sirovina, tako i gotovih proizvoda. Sve vrste stočne hrane redovno šaljemo na mikrobiološku analizu u nezavisne laboratorije. Ovim putem, sve kritične tačke u proizvodnom procesu su objedinjene i pod konstantnom kontrolom stručnih i obrazovanih lica.

Dodatnim provjerama kvaliteta u nezavisnim laboratorijama mi samo želimo da budemo sigurni u ono što plasiramo na tržište. Te provjere u najvećem broju slučajeva potpuno potvrđuju naše nalaze, što je još jedan od dokaza naše stručnosti i tehničke opremljenosti.

Finalni proizvod možemo isporučiti u praškastom stanju ili u obliku peleta. Proces peletiranja pretvara praškasti koncentrat u granule veličine nekoliko milimetara. Takva hrana je lakša za konzumiranje, higijenski je ispravnija (zbog visokih temperatura na kojima se proizvodi). Kontrolu kvaliteta sprovodimo u svakoj fazi proizvodnog procesa.

Djelujući kao jedna kompleksna i zaokružena cjelina, od ulaza sirovina do krajnje proizvodnje, preduzeće vrši kontrolu kvaliteta proizvoda po najvišim standardima ISO 9001 HACCP.

Kompanija Rapić je prva koja je svoju proizvodnju uskladila sa zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. Ovom sertifikacijom obuhvaćeni su proizvodi za ishranu i tov pilića.