SASTAV SMJEŠA

Sve žitarice koje koristimo u našem proizvodnom procesu su sa područja BiH, Srbije i Hrvatske. Od samog ulaska sirovina u proizvodnju pa do izlaska gotovog proizvoda sa naših linija, kvalitet kontrole je na najvišem nivou, što za osnovni cilj ima ostvarenje vrhunskog kvaliteta krajnjeg proizvoda.

Pored žitarica, svaka stočna hrana sadrži različite premikse, te ostale dodatke, koji doprinose zdravlju životinja i njihovoj dobroj probavi.

Naša receptura je poslovna tajna, ali ono što možemo reći za naše smješe jeste da su svi ostali elementi, mineralni i vitaminski dodaci, kiseline i mikroelementi posebno kontrolisani i odabirani na tržištu. Svjesni smo činjenice da je tržište preplavljeno jeftinim proizvodima lošeg kvaliteta, ali se mi trudimo da takve proizvode izbjegavamo i ne nabavljamo ih. Naši kupci su navikli na garanciju kvaliteta stočne hrane koju proizvodimo, a naše poslovno opredjeljenje je da to povjerenje očuvamo i unapređujemo iz dana u dan.

Stalni proces unapređivanja proizvodnje pred nas će stavljati nove izazove i zadatke. Kvalitet bez kompromisa će i tada biti naša ideja vodilja ka potpunom povjerenju naših kupaca.