Istorijat

Istorijat
Istorijat

Fabrika stočne hrane Farmofit Gradiška, kao poslovna jedinica preduzeća Rapić, posluje od 01. oktobra 2010. godine, od kada smo pustili u rad prvu fazu proizvodnje – sušenje kukuruza. Registracija pravnog lica izvedena je iz prethodnog pravnog sljedbenika, privatnog trgovačkog preduzeća Rapić, koje posluje od 1989. godine.

Usklađivanjem sa važećim zakonskim propisima, od 17. januara 2001. godine preduzeće posluje pod nazivom „RAPIĆ“ d.o.o. Gradiška. Završetkom fabrike i instalisanjem svih kapaciteta, polovinom aprila 2011. godine, počinjemo sa proizvodnjom gotove stočne hrane.

Kako smo usavršavali procese u samoj proizvodnji, tako smo nastojali to usavršavanje da sprovedemo i u ostalim poslovnim procesima. Kao jedan od važnih faktora posmatrali smo i mogućnosti plasmana naših proizvoda na domaća i inostrana tržišta. Kako ime koje smo prethodno koristili nije bilo moguće registrovati i zaštititi na domaćem i mešunarodnom tržištu, pokrenuli smo proces promjene imena poslovne jedinice – fabrike za proizvodnju stočne hrane.

Početkom 2014. godine donijeli smo odluku da će ubuduće naša fabrika za proizvodnju stočne hrane nositi ime “Farmofit“, a naša firma će i dalje biti garant kvaliteta na koji su svi naši kupci već navikli. Promijenili smo ovom prilikom i vizuelni identitet, kao i sve druge elemente označavanja (uključujući i ambalažu), u skladu sa našom poslovnom politikom.

Proizvodi sa novim imenom na tržištu su se pojavili u julu 2014. godine.