Organizacija

Organizacija
Organizacija

Firmom rukovodi generalni direktor, sa saradnicima.

Cjelokupan proces organizovan je po sektorima:

– uprave
– nabavke
– proizvodnje
– prodaje
– računovodstva i finansija
– transporta
– logistike

Preduzeće trenutno zapošljava oko 70 radnika, sa različitim nivoima stručne spreme. Najviše je radnika sa srednjom stručnom spremom, a jednu trećinu ukupnog broja zaposlenih čine visokoobrazovani stručni kadrovi iz oblasti poljoprivrede i srodnih grana.

Proširenjem proizvodnog procesa i drugih kapaciteta omogućiće otvaranje novih radnih mjesta.