Politika kvaliteta

Politika kvaliteta
Politika kvaliteta

Sve proizvodne šarže se kontrolišu po zakonom propisanim parametrima, kao i dodatno na neke druge, kojima je zajednički cilj očuvanje zdravlja životinja. Kontrola se vrši u vlastitoj laboratoriji, a kontrolu same laboratorije i proizvoda vrši VZ Slaven Banja Luka. Djelujući kao jedna kompleksna i zaokružena cjelina, od ulaza sirovina do krajnje proizvodnje, kvalitet proizvoda pratimo po najvišim standardima ISO 9001 i HACCP. Kontinuirano kontrolišemo porijeklo svake pojedinačne komponente u gotovom proizvodu, poštujući princip sljedljivosti.

Opredijeljeni smo za djelovanje koje će biti prepoznato na tržištu kao pouzdano, kvalitetno, a poslujući kao poželjan partner poštujemo sljedeća načela:

1. U potpunosti zadovoljiti očekivane zahtjeve naših kupaca, te poštovati ugovoreno, uraditi kvalitetno prvi i svaki drugi put.

2. Osigurati siguran rad i zadovoljstvo zaposlenih, te razvijati svijest zaposlenih da opstanak, razvoj i profitabilnost naše fabrike zavisi o pojedinačnom doprinosu svih zaposlenih

3. Stalno unaprjeđivati i poboljšavati kvalitet i kvantitet naših proizvoda, pridržavajući se tehničkih standarda, te zahtjeva ISO-9001:2008 i HACCP sistema kvaliteta.

Kvalitetom naših usluga pokazujemo kupcima spremnost na saradnju, prepoznavanje i zadovoljenje njihovih potreba i očekivanja. Kao pomoć u ostvarenju naših ciljeva primjenjujemo sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008. i HACCP sistema kvaliteta od 2011. godine.

Implementacijom Halal standarda postali smo prva fabrika stočne hrane u BiH koja je svoju proizvodnju uskladila sa zahtjevima Halal standarda BAS 1049:2010. Da bi jedan proizvod bio Halal mora se zadovoljiti praćenje proizvoda „od njive i farme do stola“. Agencija za sertifikovanje Halal kvalitete pokriva cjelokupni lanac proizvodnje uključujući primarnu proizvodnju, proizvodnju sirovina i gotovih proizvoda, te pripremu i serviranje gotovih jela.