Prodajna Mreža

Naši kupci i partneri se nalaze na cijelom području Bosne i Hercegovine. Obezbjeđena je i regionalna pokrivenost, kako bi svi naši kupci na vrijeme došli do svojih proizvoda.

Izuzetnu saradnju ostvarujemo kroz partnerske odnose sa poljoprivrednim apotekama, marketima i drugim prodajnim centrima. Osim toga, naše proizvode možete potražiti i u našim vlastitim prodajnim centrima na području Gradiške.

U narednom periodu plan nam je potpuna konsolidacija i reorganizacija prodaje, čime ćemo obezbijediti dovoljnu pokrivenost širih regionalnih jedinica. Naši komercijalni savjetnici su vam na raspolaganju za sva pitanja i pojašnjenja u oblasti proizvodnje i upotrebe stočne hrane.

Svu kupljenu hranu besplatno dostavljamo na lokaciju kupca, u roku od 24 časa, na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.