GT-2
GT-2

Potpuna krmna smješa za tov junadi mase preko 350 kg

Potpuna krmna smjesa za tov junadi mase preko 350 kg, komercijalnog naziva GT-2, sadrži 12% sirovih proteina. Hranivo je, po strukturi i sirovinskom sastavu, slično smješi GT-1, ali sa posebnim izmjenama shodno uzrastu same životinje.

U smješu je, takođe, dodana soda bikarbona, koja zajedno sa ostalim komponentama osigurava bolje zdravlje životinje, dobru konzumaciju hrane, visok dnevni prirast i kraći tov.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
dobra konzumacija hrane
dobro zdravlje
visok prirast
kraće vrijeme tova
dobar kvalitet mesa

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, kao dodatak sijenu ili silaži i uz dovoljnu količinu pitke vode.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.