O nama

Principi orijentisani
prema kupcima

Savremena postrojenja, potpuno automatizovan proces proizvodnje stočne hrane, sopstvena laboratorija i izuzetno stručno osoblje, uz respektabilne skladišne kapacitete i vlastiti vozni park, samo su neki od razloga zašto je najveći broj farmera u BiH odabrao upravo „Farmofit“ kao svog pouzdanog partnera u ishrani domaćih životinja.

Savremena tehnologija proizvodnje stočne hrane

Fabrika stočne hrane „Farmofit“ izgrađena je uz primjenu naprednih tehnologija i predstavlja najmoderniji pogon te vrste u BiH. Posjeduje najsavremeniju opremu za prijem, sušenje i skladištenje sirovina, te raspolaže sa najnovijom tehnologijom za proizvodnju potpunih i dopunskih krmnih smješa, namijenjenih ishrani svih kategorija domaćih životinja.

ISHRANA ŽIVINE

Potpune i dopunske krmne smješe za ishranu tovnih pilića, koka nosilja i ćurki.

FSH “Farmofit”, kao lider u proizvodnji hrane za živinu u Bosni i Hercegovini, sa posebnom pažnjom bira sirovine i ostale nutritivne dodatke koje uključuje u svoje gotove i dopunske smješe, sa ciljem da omogući proizvodnim hibridima da ispolje svoj puni genetski potencijal.

  • Odličan prirast i brz tov
  • Visoka produktivnost koka nosilja
  • Optimalno zdravstveno stanje jedinki

ISHRANA SVINJA

Potpune i dopunske krmne smješe za ishranu prasadi, tovnih i rasplodnih svinja.

Paleta stočne hrane za ishranu svinja sastavljena je od najkvalitetnijih, lokalno uzgojenih sirovina, kao i profesionalnih vitaminsko-mineralnih dodataka, koji osiguravaju brz tov, stabilan prirast i nisku konverziju. Istovremeno, tehnološka opremljenost same fabrike omogućava nam brze adaptacije potrebnog hraniva i konačne recepture, a sve u cilju zadovoljavanja posebnih potreba krajnjeg kupca.

  • Zdrava i vitalna prasad
  • Brz tov i dobar randman klanja
  • Odlična rasplodna kondicija i plodnost jedinki

ISHRANA GOVEDA

Potpune i dopunske krmne smješe za ishranu teladi, junadi i muznih krava.

Naši proizvodi za ishranu goveda formirani su prema potrebama uzgajivača teladi, junadi i proizvođača mlijeka. Posebno smo ponosni na naše potpune krmne smješe za ishranu visoko-mliječnih krava muzara, jer daju odlične rezultate na farmama širom Bosne i Hercegovine.

  • Odlična konverzija i visok dnevni prirast kod tovnih kategorija
  • Visoka mliječnost i kvalitetno mlijeko
  • Odlično zdravstveno stanje životinja

500.000+

tona proizvedene stočne hrane

28.000

tona skladišnih kapaciteta za žitarice

150+

velikih partnerskih farmi

Mišljenja domaćina

Šta domaćini kažu o nama

"Kompanija 'Rapić' je naš dugogodišnji partner. Već duži niz godina organizujemo veoma uspješan tov pilića na 'Farmofit' smješama." - Đurađ Cvijić.

"Zadovoljni smo sa kvalitetom stočne hrane, pri čemu naglašavamo kako nismo imali pad mliječnosti tokom prelaska na Farmofit smješu. Čak smo ostvarili i vidljiv porast proizvodnje mlijeka." - Spomenka Švraka.

„Sa ‘Farmofitom’ radimo sve – od sjemena i repromaterijala za ratarsku proizvodnju, pa do premiksa za pripremanje vlastitih gotovih smješa za sve vrste i kategorije stoke koju držimo na farmi.“ - Aleksandar Ljoljić.