Istorijat i sadašnja situacija

Fabrika stočne hrane „Farmofit“, kao posebna poslovna jedinica kompanije „RAPIĆ“ iz Gradiške, pokrenuta je 2011. godine, izgradnjom i stavljanjem u pogon najsavremenijeg postrojenja za proizvodnju stočne hrane na širem području Bosne i Hercegovine i regiona.

Od prvog dana, kvalitet je strateško opredjeljenje FSH „Farmofit“, koje je utemeljeno na četiri osnovna principa poslovanja:

  • domaće sirovine poznatog porijekla i provjerenog kvaliteta, kao osnova svake smješe,

  • visokointenzivni uslovi prijema i skladištenja sirovina, koji garantuju očuvanje nutritivnih osobina u dužem roku,

  • imperativno poštovanje primjenjene nauke u svim fazama proizvodnje stočne hrane i

  • precizan kontrolni mehanizam, baziran na vlastitoj laboratoriji i dobrovoljnim međunarodnim standardima kvaliteta.

Osnovnu paletu „Farmofit“ proizvoda čine potpune i dopunske krmne smješe, kao i visoko kvalitetni premiksi, namijenjeni ishrani živine, goveda, svinja, ovaca, koza i drugih domaćih životinja. Pri tome, proizvodni kapaciteti fabrike su 20 tona/h.

Stočna hrana se na redovnoj bazi i veoma efikasno isporučuje na brojne farme širom BiH, dok se značajan dio proizvedenih količina krajnjim kupcima plasira i posredstvom velikog broja poljoprivrednih apoteka, sa kojima imamo višegodišnje partnerske odnose. Distributivna mreža obuhvata čitavu BiH, sa fokusom na Banjalučku regiju, Unsko-sanski kanton, Lijevče polje, Posavinu, Semberiju, Tuzlanski kanton, Zvorničku regiju, pri čemu se nerijetko izlazi iz granica pomenutih regiona, a sve u cilju maksimalnog zadovoljenja potreba velikog broja naših kupaca. Važno je naglasiti kako se sva naručena hrana besplatno dostavlja na lokaciju kupca, u roku od 24 časa od narudžbe, na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Savremena postrojenja, potpuno automatizovan proces proizvodnje stočne hrane, sopstvena laboratorija i izuzetno stručno osoblje, uz respektabilne skladišne kapacitete i vlastiti vozni park, samo su neki od razloga zašto je najveći broj farmera u BiH odabrao upravo „Farmofit“ kao svog pouzdanog partnera u ishrani domaćih životinja.

Jer, samo je jedan PRIRODAN IZBOR.

Stočna hrana se na redovnoj bazi i veoma efikasno isporučuje na brojne farme širom BiH, dok se značajan dio proizvedenih količina krajnjim kupcima plasira i posredstvom velikog broja poljoprivrednih apoteka, sa kojima imamo višegodišnje partnerske odnose. Distributivna mreža obuhvata čitavu BiH, sa fokusom na Banjalučku regiju, Unsko-sanski kanton, Lijevče polje, Posavinu, Semberiju, Tuzlanski kanton, Zvorničku regiju, pri čemu se nerijetko izlazi iz granica pomenutih regiona, a sve u cilju maksimalnog zadovoljenja potreba velikog broja naših kupaca. Važno je naglasiti kako se sva naručena hrana besplatno dostavlja na lokaciju kupca, u roku od 24 časa od narudžbe, na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Savremena postrojenja, potpuno automatizovan proces proizvodnje stočne hrane, sopstvena laboratorija i izuzetno stručno osoblje, uz respektabilne skladišne kapacitete i vlastiti vozni park, samo su neki od razloga zašto je najveći broj farmera u BiH odabrao upravo „Farmofit“ kao svog pouzdanog partnera u ishrani domaćih životinja.

Jer, samo je jedan PRIRODAN IZBOR.

Vrijednosti

„Farmofit“ zajednicu ne čine samo uposlenici kompanije, već i svi poljoprivredni proizvođači i farmeri, koji zajedno sa nama učestvuju u proizvodnji stočne hrane, od oranice do proizvodne linije.

Primjena nauke u proizvodnji stočne hrane za nas ima samo jedan primarni zadatak: Kvalitet bez kompromisa, koji je sljediv u svakoj fazi proizvodno-prerađivačkog procesa.

Prednost će se uvijek davati sirovinama sa domaćih oranica, čime se dodatno osnažuje održivost poljoprivrednih gazdinstava, te jača domaći agrarni sektor.

Naš zadatak je biti stalno prisutan u redovnim poslovnim aktivnostima naših klijenata, prije svega kao pouzdan partner, ali i kao pažljiv osluškivač krajnjih potreba ciljnih tržišta.

Stalna savjetodavna pomoć i podrška u inputima, kako na farmi, tako i na njivi – tamo gdje se hrana troši, ali i gdje nastaje.

Zašto Farmofit?

Ne proizvodi, već rješenja

Najvažniji uslov za uspostavljanje i održavanje animalne proizvodnje visokog stepena intenzitivnosti je kvalitetna ishrana životinja. Stočna hrana vrhunskog i provjerenog kvaliteta, uz adekvatno izbalansirane obroke, predstavlja rješenje mnogih izazova u proizvodnji. Stoga, našu stočnu hranu gledamo kao rješenje, a ne kao proizvod.

Know-How

Jedina smo fabrika stočne hrane u Bosni i Hercegovini koja posjeduje vlastitog doktora nauka iz oblasti nutricionizma u animalnoj proizvodnji, dr Lazara Makivića. Ovakav resurs, koji se razvijao sa nastankom i rastom kompanije, omogućava osmišljavanje i kreiranje inovativnih smješa za ishranu životinja, ali i custom made smješa prema posebnim zahtjevima naših klijenata.

Rastite sa nama

FHS „Farmofit“ ima velike planove za budućnost, koji su osnaženi mladim i izuzetno sposobnim timom, strogom politikom kvaliteta i orijentacijom prema ciljnom tržištu. Međutim, mi ne želimo na našem putu uspjeha hodati sami. Potrebni su nam partneri koji dijele iste vrijednosti.

Pridružite se „Farmofit“ timu!

Galerija