PREDSTARTER ZA PRASAD

PREDSTARTER ZA PRASAD
PREDSTARTER ZA PRASAD

Potpuna krmna smješa za prihranjivanje prasadi

Predstarter smješa se koristi na početku života prasadi, jer mlijeko krmače mora biti nadograđeno dobrom i ukusnom hranom. Samo ovim putem se osigurava zadovoljavajuće zdravlje praseta i napredak nakon odlučenja.

Sve sirovine koje se koriste u proizvodnji predstartera su visoko- kvalitetne i lako svarljive.

Naš predlog je da se prasad Predstarterom hrane od petog dana do zalučenja prasadi.

Pakovanje: vreća, netto masa 10 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
zdravo prase
napredak nakon odlučenja
jednostavan prelazak sa mlijeka na čvrstu hranu

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.