SUPER S-1

SUPER S-1
SUPER S-1

Dopunska smješa za ishranu prasadi

Dopunska smješa za ishranu prasadi sadrži 40% sirovih proteina i namjenjena je proizvođačima koji imaju svoje žitarice. Specijalno formulisan proizvod koji zadržava sve prednosti naše palete potpunih smjesa za ishranu svinja, SUPER S-1 ostvaruje visok prirast i ujednačeno leglo, a prasad se lako priprema za dalji tov.

Zavisno od uzrasta prasadi, sa smješom SUPER S-1 moguće je dobiti smješu koja odgovara Starteru ili Groveru za prasad. Kao i sa potpunim smješama, pri ishrani treba voditi računa da se u početnim stadijumima razvoja hrana daje životinji obročno 4 – 5 puta dnevno. Ovim putem izbjegava se edemska bolest.

Pakovanje: vreća, netto masa 10 i 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
dobro zdravlje prasadi
kvalitetna konzumacija hrane
visok prirast
ujednačeno leglo

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Ne hraniti prasad nerazblaženim proizvodom!

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.