Naslovna
strana
 
Zašto
Farmofit?


Novosti i
najave

Kontakt
informacije
 
 
Katalog naših premiksa za živinu, svinje i goveda od sada vam je dostupan na našim stranicama! Prelistajte i naš katalog stočne hrane...
 
 • goveda

  hrana za živinu

 • goveda

  hrana za goveda

 • svinje

  hrana za svinje

 • podrska

  savjeti i podrška

 • kontakt

  pozovite nas!                 
 

HRANA ZA
ŽIVINU

Paletu naših proizvoda za ishranu živine čine smješe za tov pilića, kao i smješe za ishranu koka nosilja.

Ove smješe osiguravaju brz tov, zdravo i ujednačeno jato, kvalitetno meso, dobru probavljivost, dobru nosivost i kondiciju nosilja...


 
HRANA ZA
GOVEDA

Proizvodi za ishranu goveda formirani su prema potrebama uzgajivača teladi i proizvođača mlijeka.

Posebno smo ponosni na naše potpune krmne smješe, namijenjene za ishranu visokomliječnih krava muzara...


 
HRANA ZA
SVINJE

Smješe za ishranu svinja proizvodimo prema svim zahtjevima Pravilnika o kvalitetu stočne hrane Bosne i Hercegovine.

Ove naše smješe su kvalitetom i sastavom čak i do 30% iznad zahtjeva koji su propisani tim Pravilnikom...


 
                   

                   
  SAVJETI I
PODRŠKA


za sve naše kupce i poslovne partnere u regionu...
  DODATNE
USLUGE


laboratorije i drugih naših stručnih službi...
  FOTOGRAFIJE I
VIDEO


upoznajte nas još malo bolje kroz fotografije i video...
 
                   

  ZAŠTO FARMOFIT?

O nama
Istorijat
Organizacija
Tehnologija
Prodajna mreža
Politika kvaliteta
Zaposlenje

  STOČNA HRANA

Za živinu
Za goveda
Za svinje
Za ostale životinje
Sastav smješa
Kontrola kvaliteta
Uputstva

  PODRŠKA

Tehnička podrška
Marketinška podrška
Stručni savjeti
Poboljšajte prodaju!
Partnerski program

  KORISNI LINKOVI

Rapić
Sve o stočnoj hrani
Zemun polje, Beograd
Petrokemija, Kutina

  ZA MEDIJE

Bilteni
Saopštenja
Konferencije
Prezentacije
TV reklame
Radio reklame
Vizuali

 

                   
  (c) Rapić d.o.o. Gradiška Rovine 36c, 78400 Gradiška, RS, BiH, Telefoni: (+387 51) 860 213, 860 219, Fax: +387 51 860 219 Uslovi korištenja