30 GODINA KOMPANIJE „RAPIĆ“ IZ GRADIŠKE

Sonja Rapić, dipl. ecc, vlasnica i finansijska direktorka Kompanije: Naše najznačajnije postignuće je odluka da krenemo sa proizvodnjom stočne hrane

 
Kompanija „Rapić“ iz Gradiške danas, 19. februara 2020. godine, obilježava jubilej od 30 godina uspješnog postojanja i rada. Pomenuti jubilej predstavlja izuzetno postignuće, naročito ukoliko se uzmu u obzir sve poteškoće koje su karakteristične za organizaciju poljoprivredne proizvodnje i agrarni sektor Bosne i Hercegovine uopšte. Kakvi su bili počeci rada Kompanije, njeno stasavanje u sektoru proizvodnje stočne hrane, te kakvi su budući planovi pročitajte u razgovoru sa Sonjom Rapić, vlasnicom i finansijskom direktorkom kompanije „Rapić“.

Trideset godina postojanja i uspješnog poslovanja je veoma značajno postignuće za jednu domaću porodičnu firmu. Kako je sve počelo?

RAPIĆ: U svojim počecima, kompanija „Rapić“ je bila orijentisana na oblast građevinarstva. Suprug i ja smo donijeli odluku da uplovimo u preduzetničke vode, što je za tadašnji način razmišljanja bila veoma hrabra odluka. Bili smo među prvim registrovanim privatnim trgovačkim preduzećima na području opštine Gradiška i vremenom smo, zahvaljujući razvijenosti poljoprivredne proizvodnje na području Lijevča polja, započeli i distribuciju mineralnih đubriva. Uspješan i nadasve korektan način našeg poslovanja ubrzo nam je donio dva ključna partnerstva i to sa fabrikom mineralnih đubriva „Petrokemija“ iz Kutine, te sa Institutom za kukuruz „Zemun polje“ iz Srbije. Ponosni smo na činjenicu da pomenuta saradnja traje i danas, jer je riječ o regionalnim liderima u posmatranim oblastima proizvodnje i nauke, što svakako daje na relevantnosti i našoj Kompaniji.

Osnovna djelatnost kompanije „Rapić“ trenutno se odnosi na proizvodnju gotove stočne hrane. Kako je došlo do toga da započnete proizvodne aktivnosti?

RAPIĆ: Nakon poremećaja na berzi, koji su se desili 2008. godine, postali smo svjesni da naša Kompanija svoje poslovanje više ne može bazirati samo na trgovini, odnosno na uvozu i distribuciji mineralnih đubriva i sjemenskog kukuruza. Slično kao i u počecima našeg poslovanja, opet smo imali zdravu viziju na osnovu koje smo donijeli hrabru odluku da krenemo u proizvodnju. Potrebno je naglasiti kako smo i tada bili posmatrani sa čuđenjem, jer se zaista radilo o neizvjesnom potezu, koji se vremenom pokazao kao jedini ispravan u tadašnjim uslovima poslovanja. Prvobitna ideja je bila da radimo sve ono što su nekada radile zemljoradničke zadruge, odnosno da budemo svojevrsni servis lokalnim poljoprivrednim proizvođačima, na način da im obezbijedimo repromaterijal za poljoprivrednu proizvodnju, pružimo stručnu savjetodavnu podršku u svim fazama proizvodnje, te da im na kraju ponudimo mogućnost sušenja, skladištenja i otkupa žitarica u našim kapacitima. Svjesni nedostatka kvalitetnih skladišnih kapaciteta za žitarice na terenu, upravo se prvi projekat u koji smo investirali odnosio na izgradnju adekvatnih skladišnih kapaciteta za prihvat i čuvanje žitarica u optimalnom režimu. Na sve to se, po prirodi stvari, nadovezala ideja o proizvodnji stočne hrane, čiji je krajnji rezultat Fabrika stočne hrane (FSH) „Farmofit“, koja je danas sinonim za lidera na domaćem tržištu, sa paletom od više od 30 vrsta stočne hrane za ishranu svih vrsta i kategorija domaćih životinja.

Koja su po Vašem mišljenju najznačajnija postignuća kompanije „Rapić“ u prvih 30 godina postojanja i rada?

RAPIĆ: Smatram da je naše najznačajnije postignuće upravo odluka da krenemo u proizvodnju. Iako bi i u današnjim uslovima poslovanja to bila veoma rizična odluka, čvrsto smatram da je upravo ona očuvala firmu. Drugo postignuće na koje smo posebno ponosni je to da smo kroz sve ove godine uspjeli izgraditi i očuvati veoma korektan odnos kako sa našim zaposlenicima, tako i sa svim partnerima na tržištu. Za nas je veoma važno da naše radne kolege prepoznaju našu Kompaniju kao svoju drugu kuću i da osjećaju sigurnost koja im je pružena, jer ona nije sadržana samo u ličnim primanjima, već i u statusu radnika koji imaju u organizaciji. Za nas je ovo veoma bitan segment poslovanja i rada, koji smo započeli i koji nastavljamo. Nadalje, važno je napomenuti da tokom svih ovih godina nismo imali bilo kakavih poteškoća u radu sa poslovnim partnerima, kontrolnim i inspekcijskim organima. Pored toga što imamo status subjekta sa jasno definisanim zahtjevima poslovanja, na tržištu smo se dokazali kao oni koji posluju korektno i profesionalno, te pri tome poštuju sve zakonske propise u posmatranom sektoru.

Možete li nam nešto više reći o rezultatima poslovanja Kompanije?

RAPIĆ: Prije svega, važno je istaći kako je naša Kompanija zaključno sa 31. decembrom 2019. godine imala 94 zaposlena radnika, što je za jedno proizvodno preduzeće veoma značajno postignuće. Kada je u pitanju fizički obim proizvodnje, koji je u stvarnosti najbolji pokazatelj uspješnosti poslovanja, tokom prošle godine smo proizveli i distribuisali više od 55.000 tona gotove stočne hrane. Uz to, na tržište smo plasirali i oko 30.000 tona mineralnih đubriva, kao i 60.000 doza sjemenskog kukuruza. Unazad tri godine, dobit Kompanije redovno prelazi 1.000.000,00 maraka, što je veoma značajan rezultat s obzirom na stalna ulaganja modernizaciju proizvodnog procesa.

Na koji način Kompanija gradi svoju konkurentsku poziciju na tržištu, kada je u pitanju proizvodnja stočne hrane?

RAPIĆ: Svoju konkurentsku poziciju, na prvom mjestu, gradimo kvalitetom stočne hrane, koja uvijek mora biti ista – vrhunska, sa stalnom težnjom ka dodatnom unapređenju. Nadalje, nešto po čemu smo prepoznatljivi među našim kupcima je i kontinuitet pri isporuci. Uvijek raspolažemo količinama koje su dostupne, pri čemu smo uspjeli organizovati veoma kratak rok između narudžbe i isporuke hrane, koji u praksi traje jedan dan. Uz veoma kvalitetne i uvijek dostupne proizvode, našim kupcima obezbjeđujemo i dodatne usluge u vidu sušenja, skladištenja i otkupa žitarica, distribucije mineralnih đubriva i sjemenskog repromaterijala i druge. Pored toga, preporuke naših stručnih lica su stalno dostupne, kako na farmama, tako i u oblasti ratarske proizvodnje. Ponosni smo na činjenicu da smo jedina fabrika stočne hrane u Bosni i Hercegovini koja zapošljava doktora nauka u oblasti nutricionizma, dr Lazara Makivića, koji je i magistarsku i doktorsku titulu stekao svojim predanim naučno-istraživačkim radom u „Farmofitu“.  Nauka je oduvijek u fokusu naših aktivnosti, kada je stočna hrana u pitanju, što potvrđuje i vlastita laboratorija za kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda, koja svakog dana realizuje više od 20 pojedinačnih analiza.

Svjesni smo negativnih trendova koji se odvijaju u ruralnim područjima BiH (depopulacija), a gdje je nastanjen najveći dio Vaših krajnjih korisnika. Šta bi, prema Vašem mišljenju, trebalo uraditi kako bi se ljudi zadržali na selu i u poljoprivredi?

RAPIĆ: Smatram da se rješenje ogleda u sinergijskom djelovanju resornih institucija i realnog sektora. Na prvom mjestu, neophodno je setom mjera i regulativa dodatno unaprijediti politiku podsticaja u poljoprivredi, na način da isti ciljaju stvarne potrebe i kapacitete poljoprivrednih gazdinstava. Fokus treba da bude na razvoju gazdinstava i proizvodnje, da se više podržavaju pravi proizvođači koji stvaraju značajan prihod na svojim gazdinstvima i koji na vidljiv način doprinose povećanju konkurentnosti domaćeg poljoprivrednog sektora. S druge strane, važno je na vrijeme uočiti smjenu generacija na farmama. Neminovno je da dolazi vrijeme mladih poljoprivrednika, koji imaju drugačiji mentalni sklop i pristup organizaciji poljoprivredne proizvodnje i nastupu na tržištu. Naša Kompanija sa velikom radošću dočekuje i prihvata pomenuti trend. Pri tom, moram istaći kako smo veoma ponosni na činjenicu da veliki broj naših partnerskih farmi ima svoje nasljednike i upravo će oni biti u fokusu naših aktivnosti u narednom periodu poslovanja.

Kakvi su planovi kompanije „Rapić“ u narednih 10 godina?

RAPIĆ: Naši planovi za budućnost su veoma jednostavni – održanje vrhunskog kvaliteta stočne hrane, rast obima proizvodnje, dodatno unapređenje na polju distribucije i još veće tržišne dostupnosti naše stočne hrane, a sve u cilju što preciznijeg prilagođavanja potrebama naših krajnjih korisnika. Plan nam je i potpuna automatizacija proizvodnih procesa u FHS „Farmofit“, čime će dodatno biti povećan obim i kvalitet proizvodnje. Važno je istaći i to da će naša Kompanija ostati dosljedna sadašnjim ciljevima i aktivnostima, sa jasnom vizijom dodatne specijalizacije u oblasti proizvodnje i distribucije kvalitetne stočne hrane. Prema mom mišljenju, mnogo je pametnije raspoloživu energiju i resurse usmjeriti na kupca i njegove stvarne potrebe, nego na razvoj dodatnih djelatnosti u organizaciji. Iz tog razloga je ciljno tržište, odnosno zadovoljan kupac, početak i ishodište svih naših tržišnih aktivnosti.

Više informacije o kompaniji „Rapić“ i FSH „Farmofit“ možete pronaći na sljedećim linkovima:

http://rapic.ba/

https://farmofit.ba/