“Kompanija ‘Rapić’ je naš dugogodišnji partner. Već duži niz godina organizujemo veoma uspješan tov pilića na ‘Farmofit’ smješama.” – Đurađ Cvijić

“Zadovoljni smo sa kvalitetom stočne hrane, pri čemu naglašavamo kako nismo imali pad mliječnosti tokom prelaska na Farmofit smješu. Čak smo ostvarili i vidljiv porast proizvodnje mlijeka.” – Spomenka Švraka

„Sa ‘Farmofitom’ radimo sve – od sjemena i repromaterijala za ratarsku proizvodnju, pa do premiksa za pripremanje vlastitih gotovih smješa za sve vrste i kategorije stoke koju držimo na farmi.“ – Aleksandar Ljoljić

"Kompanija 'Rapić' je naš dugogodišnji partner. Već duži niz godina organizujemo veoma uspješan tov pilića na 'Farmofit' smješama." - Đurađ Cvijić

"Zadovoljni smo sa kvalitetom stočne hrane, pri čemu naglašavamo kako nismo imali pad mliječnosti tokom prelaska na Farmofit smješu. Čak smo ostvarili i vidljiv porast proizvodnje mlijeka." - Spomenka Švraka

„Sa ‘Farmofitom’ radimo sve – od sjemena i repromaterijala za ratarsku proizvodnju, pa do premiksa za pripremanje vlastitih gotovih smješa za sve vrste i kategorije stoke koju držimo na farmi.“ - Aleksandar Ljoljić