„Sa ‘Farmofitom’ radimo sve – od sjemena i repromaterijala za ratarsku proizvodnju, pa do premiksa za pripremanje vlastitih gotovih smješa za sve vrste i kategorije stoke koju držimo na farmi.“ – Aleksandar Ljoljić

Podijeli