“Zadovoljni smo sa kvalitetom stočne hrane, pri čemu naglašavamo kako nismo imali pad mliječnosti tokom prelaska na Farmofit smješu. Čak smo ostvarili i vidljiv porast proizvodnje mlijeka.” – Spomenka Švraka

Podijeli