“Kompanija ‘Rapić’ je naš dugogodišnji partner. Već duži niz godina organizujemo veoma uspješan tov pilića na ‘Farmofit’ smješama.” – Đurađ Cvijić

Podijeli