Farma Ćeremić

„Ljudi, može li se živjeti od poljoprivrede…?“

„Može se živjeti ali i uživati!“

Bilo je ovo prvo pitanje koje smo postavili našim domaćinima, Senadu i Almi Ćeremić iz zaseoka Mamanovo u Tuzli, čiji se iskren odgovor veoma teško može dočarati pisanom riječi. Inače, Ćeremići su mladi poljoprivredici, što bi se u narodu reklo – u najboljim godinama za rad i stvaranje. Na naše oduševljenje vedrim odgovorom, Senad kroz smijeh odgovara: „Može se i od nas čuti koja pametna!“

Na početku razgovora Ćeremići se prisjećaju kako su sa mliječnim govedarstvom započeli 2014. godine. Senad se prethodno bavio građevinarstvom, a u poljoprivredu je sa suprugom Almom ušao, kako nam kaže prvenstveno iz vlastitih potreba za mliječnim proizvodima.

„Prvo smo uzeli jednu junčicu, ali samo za sebe. Da imamo mlijeka i sira za djecu. Međutim, u naselju se rodilo još nekoliko djece i daj mlijeko jednom, drugom…kupimo ti mi još dvije junice na kredit“, nastavlja priču Alma.

Od prve tri junice Ćeremići su formirali farmu koja trenutno broji 14 krava. Kažu nam kako u narednom periodu očekuju još 10 krava, čime će se značajno približili željenom broju muznih grla na farmi, koji je oko 30 krava. Kada je u pitanju organizacija proizvodnje na farmi, Ćeremići ističu kako skoro svu hranu za krave kupuju, pri čemu naglašavaju veoma korektnu saradnju sa Poljoprivrednom zadrugom „Agropromet“, prema kojoj rade i plasman proizvedenog mlijeka.

„Da bi proizvodnja mlijeka bila ekonomična, ona mora biti preko 30 litara po kravi na dnevnoj bazi. Sa Farmofit hranom imamo više mlijeka sa manje krava nego što smo imali sa drugom hranom i sa više muznih grla“, tvrdi nam Alma.

U nastavku razgovora, Ćeremići navode kako u ishrani muznih krava koriste MK 22 Univerzal smješu.

„Već od početka primjene ove smješe primjetili smo značajne promjene u štali. Prvo, krave je veoma rado jedu i ne ostavljaju hranu za sobom. Preživanje svih krava u vrijeme večernje muže sada je normalna pojava, uz redovno baleganje svih grla. Kao rezultat imamo značajno povećanje mliječnosti, čak i do 30 % kod pojedinačnih krava!“, zadovoljno ističe Senad.

Na odlasku sa farme Ćerimić, Alma stidljivo postavlja pitanje našem komercijalnom savjetniku Eldaru: „Jesi li ti Azrin zet…?“ Eldar odgovara potvrdno. „Eto, koliko se družimo i radimo, a ja sam se tek sada sjetila da sam tvojoj supruzi u našim počecima donosila mlijeko za bebu. E, baš mi je drago!“, veselo nam na kraju razgovora kaže Alma.

Za Farmofit, poljoprivredni proizvođači nisu samo poslovni saradnici. To su i vrijedni ljudi sa kojima iz dana u dan gradimo snažne i korektne odnose, koji uvijek imaju i prijateljsku, ljudsku stranu. Rezultat ovakvog pristupa našim Domaćinima je Senadova prva rečenica, koja kaže da se od poljoprivrede može živjeti, ali i uživati.

Pridružite se Farmofit timu!