FARMA KOZA „NANA KAAS“

Dok u vožnji odmaramo oči na pitomim brdima Jelićke, prijedorskog sela nadomak Banje Luke, iza blage krivine nam se ukazuje duga panelna ograda. Prekoputa ograde je stara jabuka Batulenka, u čijem hladu nekoliko ljudi strpljivo iščekuje naručene sireve. Kao i mi, došli su da se susretnu sa našim domaćinima Lemićima, koji se već nekoliko godina bave kozarstvom i proizvodnjom izuzetno kvalitetnih finalnih proizvoda na bazi kozijeg mlijeka.

U pratnji dva rumunska karpatska ovčara, na kapiji nas srdačno dočekuje mladi domaćin Darijo Lemić. Darijo je, zajedno sa svojom sestrom Dajanom, pokretač i rukovodilac farme koza „Nana Kaas“, porodičnog agrobiznisa koji je započeo 2013. godine.

„Poljoprivreda je oduvijek bila dio naše porodice“, započinje priču Darijo. „Iako se naši djedovi nikada nisu intenzivno bavili stočarstvom, sestra Dajana i ja smo odlučili da upravo mi budemo začetnici jedne nove i drugačije ideje na porodičnom imanju“, nastavlja naš domaćin.

Ideja o bavljenju kozarstvom rodila se u Belgiji, dok je Dajana radila na jednoj savremenoj farmi koza. Prema riječima našeg domaćina, nije bilo teško da sestra prenese na njega svoju ljubav prema gajenju ovih životinja. Zajedno su intenzivno učili i radili na farmi u Belgiji, dok su istovremeno gradili svoju farmu koza u Jelićkoj. Prvi kontingent koza stigao je na njihovu farmu iz Holandije 2015. godine. Riječ je o holandskoj mliječnoj rasi koza, koje su produktivne i robusne, ali i mirne životinje.

„Nakon formiranja matičnog stada koza, 2016. godine započeli smo sa proizvodnjom prvih količina sireva. U međuvremenu smo instalirali na farmi savremenu opremu za mužu koza i preradu mlijeka u visokokvalitetne i higijenski ispravne mliječne proizvode. Na farmi je od prvog dana prerade implementiran HAACP standard, koji se poštuje u potpunosti“, ističe Darijo, dok nas stalno opominje da ne prelazimo žutu liniju, koja odvaja prostor za koze od koridora za kretanje radnika.

Prvi utisak o unutrašnjosti farme je taj da bi na njoj bez problema mogli živjeti i ljudi. Provjetrena je i osunčana, uz čiste odjeljke za različite kategorije koza, uvijek čistu prostirku i efikasno postavljenje platforme za penjanje grla samo su neke od osobina farme, koje odmah privuku pažnju. U sklopu farme je i savremeno automatsko izmuzište za koze, iz kojeg se svježe mlijeko svakog dana transportuje u profesionalne prerađivačke kapacitete, u kojima nastaju visokokvalitetni sirevi i drugi proizvodi. Na farmi trenutno boravi oko 130 grla, od čega je oko 80 koza u muži. Kapacitet farme i postrojenja za preradu je do 300 grla, što je prema Darijovim riječima optimalan broj za jednu intenzivnu farmu koza. Dobar dio godine koze provode na ispaši, pri čemu se nastoje obezbijediti uslovi gajenja, koje zahtijeva pomenuti hibrid koza.

„Od vlastitog mlijeka proizvodimo nekoliko proizvoda, među kojima se izdvaja polutvrdi punomasni sir, tipa Gauda, kao i mladi sir, sir sa začinima, dimljeni sir, jogurt i dr. Usavršili smo i tehnologiju proizvodnje ukusnog ‘Gelato’ sladoleda, kojeg ćemo uskoro plasirati na tržište“, ponosno nam kaže Darijo.

U pogledu plasmana vlastitih proizvoda, Lemići nemaju poteškoća. Sve proizvedene količine sireva i drugih finalnih proizvoda uspješno prodaju na domaćem tržištu. Fokus im je na direktnoj prodaji, na farmi, ali i na saradnji sa restoranima, hotelima, pekarama, te određenim specijalizovanim prodavnicama u Sarajevu i Banjoj Luci. Odnedavno farma „Nana Kaas“ posjeduje i dozvolu za izvoz sireva u Evropsku uniju, što je još jedna potvrda kvaliteta i zdravog poslovanja, koja će sigurno u predstojećim godinama doprinijeti dodatnom razvoju farme. Kada su u pitanju planovi za budućnost, Darijo ističe kako su povećanje broja grla, kroz vlastitu reprodukciju i očuvanje genetskog potencijala, te jačanje direktne prodaje na farmi, osnovni zadaci za naredni period. Želja mu je da jednog dana organizuje „Dane otvorenih vrata“ na farmi, kao stalnu sezonsku manifestaciju na kojoj bi posjetioci imali priliku da se upoznaju sa radom farme, kao i da drugi lokalni poljoprivrednici zajedno sa njima ponude kvalitetne domaće proizvode kupcima.

Na kraju razgovora Darija, kao i sve naše domaćine, pitali smo: „Zašto Farmofit?“.

„Fabrika stočne hrane Farmofit je jedina imala sluha za naše zahtjeve u pogledu hrane, kao i stručne i tehnološke kapacitete da istu proizvede u skladu sa veoma striktnim zahtjevima gajene rase koza. Važno je naglasiti da naše koze jedu namjenski skrojenu i samo za nas proizvedenu Farmofit potpunu krmnu smješu za ishranu koza „Nana Kaas“. Riječ je o propisanoj recepturi iz Holandije, koja zahtijeva posebne dodatne komponente, drugačije matrice za peletiranje, veličinu i oblik peleta i sl. Pored toga, saradnja sa komercijalnim savjetnikom Srđanom Savićem je za svaku pohvalu. Ovo da uđe u „zapisnik“. Jednostavno, vi ste nam se pokazali kao najbolji“, na kraju druženja rekao nam je Darijo Lemić.

Kada naši partneri na ovako jasan, iskren i primjerima potkrijepljen način iskažu svoje zadovoljstvo u saradnji sa nama, ne preostaje nam ništa drugo nego da se još više i snažnije zalažemo za očuvanje titule „Pouzdan partner“. U godinama koje dolaze, Farmofit će ostati snažan oslonac porodici Lemić, ali i svim ostalim poljoprivrednicima.

Foto: Farmofit i arhiva porodice Lemić.