FARMA ŠVRAKA

Pojava mladih poljoprivrednika u domaćem agrarnom sektoru više nije samo trend koji se isčekuje, već redovna pojava na mnogim farmama širom Bosne i Hercegovine. Jedna od njih je i farma „Švrake“ iz Gradiške, tačnije iz sela Vrbaška. U pomenutom selu živi i radi Spomenka Švraka, mladi inženjer poljoprivrede za animalnu proizvodnju, koja je donijela odluku da poslije zavšetka fakulteta svoj profesionalni angažman pronađe na porodičnoj farmi muznih krava. U poljoprivredi je, kako kaže – „od malih nogu“, gdje zajedno sa roditeljima, koji se takođe već godinama bave sa ovim poslom pronalazi izvor prihoda i smisao za život na selu.

„Na početku, roditelji su držali sedam krava, da bi postupno povećavali na 14, pa na 21 kravu. Prekretnica je bila 2000. godine, kada smo dobili junice iz Holandije“, započinje priču Spomenka i dodaje kako se na farmi trenutno nalazi 47 krava u muži, kao i 18 junica i krava koje su pred teljenjem. U pogledu rasne strukture, Švrake drže norveško goveče i simentalca, pri čemu im je štalski prosjek mlijeka oko 25 litara. Pored Spomenke, u poslu je čitava porodica, odnosno njen muž, roditelji i sestra, zajedno sa pomoćnim radnicima na farmi.

Da savremeni pristup farme „Švrake“ ne počiva samo na uključivanju mlađih naraštaja u sve aktivnosti na farmi dokazuje i izgradnja novog štalskog objekta sa instaliranim robotom za mužu. Naime, nedavno su preselili grla u savremeni objekat u kojem krave borave u slobodnom sistemu držanja, te mužu vrše pomoću robota marke „GEA“, prvog takvog uređaja instaliranog na području Gradiške. Kažu kako im je ovo unapređenje u mnogome olakšalo rad, te stvorilo uslove za povećanje obima i kvaliteta proizvodnje mlijeka.

„Za razliku od klasičnog sistema držanja krava na mjestu, slobodni sistem je sigurno bolji, jer su krave mnogo mirnije, imaju zdravije papke, jedu kad hoće, leže gdje hoće…nekako su srećnije i to se vidi.“, nastavlja Spomenka i ističe kako nakon aklmatizacije krava u novom objektu očekuju rast mliječnosti za najmanje 2-3 litre po grlu.

Muzna grla u slobodnom sistemu

Kada je riječ o robotu za mužu, Spomenka u šali kaže kako se sve svelo na posmatranje ekrana na kompjuteru i praćenju krava na muži. Pri tome, svaka krava ima vlastitu ogrlicu, preko koje se softerski prati nekoliko parametara, od redoslijeda muže, preko količine i kvaliteta mlijeka, pa sve do informacija o zdravstvenom statusu svake pojedinačne jedinke. Na ovaj način, lakše se donose efikasne odluke i sprovode mjere za rješavanje problema, koji se odnose na pojedinačna grla a ne na čitavo stado. Istovremeno, tokom muže robot sam vrši pranje, dezinfekciju i masiranje vimena, pri čemu se sistemski odvaja dio prvog mlijeka i obezbjeđuje visok nivo higijenske sigurnosti. Krave se brzo prilagođavaju na ovakav način muže, te već od 2-3 puta same ulaze u robot.

Robot za mužu krava

„Za naš narod je ovakav pristup u muži još uvijek nepoznanica. Često nas ljudi pitaju – Kakav je to robot? Da li on ide sam po štali od krave do krave i muze?“, kroz osmjeh ističe Spomenka i navodi kako svako koga zanima kako izgleda i funkcioniše pomenuti savremeni sistem za mužu krava može doći na njihovu farmu i vidjeti ga na djelu.

Evidentiranje parametara za sva grla na farmi.

Kada je u pitanju saradnja sa Farmofitom, Švrake koriste dopunsku smješu Super MK-33, od koje zajedno sa drugim sastojcima prave potpunu smješu sa 18 % proteina. Recepturu za miješanje hraniva na farmi izradio je dr Lazar Makivić, rukovodilac nutriconizma u FSH Farmofit. Ističu kako su zadovoljni sa kvalitetom stočne hrane i naglašavaju kako nisu imali pad mliječnosti tokom prelaska na Farmofit smješu, pri čemu su čak ostvarili i vidljiv porast proizvodnje mlijeka. Dodatno, važno je naglasiti kako Švrake sa kompanijom „Rapić“ organizuju i proljetnju i jesenju sjetvu na oko 60 hektara obradivih površina gdje kroz tu saradnju dobijaju najkvalitenija sjemena, đubriva i zaštitna sredstva.

Na kraju, Spomenku pitamo može li se živjeti od ovog posla.

„Kako da ne može. Vidi se iz priloženog. Iako nije vrijeme za velike investicije, mi smo se ipak  ohrabrili i povećali intenzitivnost na našoj farmi. Kako bismo iskoristili raspoložive kapacitete robota za mužu, u budućnosti planiramo povećanje broja grla na ukupno 75. Taj cilj nam je već vidljiv i planiramo ga brzo ostvariti, nakon čega ćemo možda nabaviti i instalirati još jednog robota…“, zadovoljno nam na kraju razgovora kazuje Spomenka Švraka iz sela Vrbaška.