„Farmofit“: Proizvodnja i isporuka stočne hrane se odvija bez poteškoća

Trenutna situacija u društvu, koja je uzrokovana pojavom i širenjem opasnog virusa COVID-19, nije zaobišla ni agrarni sektor Bosne i Hercegovine. Potrebno je naglasiti da je podsektor animalne proizvodnje temelj ukupnih poljoprivrednih aktivnosti u BiH i kao takav okosnica opstanka i razvoja brojnih poljoprivrednih gazdinstava.

U skladu sa navedenim, iz kompanije „Rapić“ d.o.o. iz Gradiške, uključujući i Fabriku stočne hrane (FSH) „Farmofit“, obavještavaju sve poljoprivredne proizvođače kako u narednom periodu neće doći do poremećaja u obimu proizvodnje i isporuci kvalitetne stočne hrane na sve sadašnje i buduće partnerske farme i poljoprivredne apoteke širom BiH.

„Farmofit“ je društveno odgovoran brend, iza kojeg stoji Kompanija sa 30 godina rada i iskustva u agrarnom sektoru. Upravo je na nama najveća odgovornost da budemo pouzdan partner svim poljoprivrednicima koji sa nama sarađuju u ovom momentu. Ovim putem svim našim sadašnjim i budućim kupcima poručujemo kako su naši proizvodni kapaciteti uposleni u potpunosti, stočna hrana na tržište izlazi na vrijeme i što je najvažnije – nećemo povećavati cijene naših proizvoda“, istakao je Vojislav Rapić, generalni direktor kompanije „Rapić“.

Potrebno je naglasiti da FSH „Farmofit“ trenutno raspolaže dovoljnim količinama svih sirovina i komponenti od kojih se proizvodi stočna hrana, proizvodne linije rade u punom kapacitetu, dok se distribucija stočne hrane nesmetano odvija po sistemu „danas naručeno – sutra isporučeno“. Ovakav način rada i funkcionisanja moguć je prije svega zahvaljujući respektabilnim skladišnim kapacitetima od skoro 30.000 tona, kao i orijentaciji na lokalno uzgojene sirovine.

Rukovodilac nutricionizma u „Farmofitu“, dr Lazar Makivić navodi da su u sklopu FSH organizovane sve preporučene, ali i neke dodatne mjere očuvanja zdravstvene bezbjednosti radnika, kao i proizvedene hrane koja se plasira na tržište.

„Na ulazu u krug Fabrike vrši se dezinfekcija ruku i obuće svih osoba, te im se mjeri tjelesna temperatura. Svi naši radnici su obezbijeđeni zaštitnom opremom, pri čemu je akcenat na vozače i našu stručnu komercijalnu službu. Pored toga, kvalitet ulaznih sirovina i gotovih proizvoda se redovno, na dnevnoj bazi, analizira u našoj savremeno opremljenoj laboratoriji“, navodi dr Makivić.

Važno je istaći i  da Poljoprivredna apoteka koja posluje u sklopu kompanije „Rapić“ nesmetano funkcioniše i raspolaže dovoljnim količinama svih poljoprivrednih inputa i opreme, sa akcentom na sjemena kukuruza za proljećnu sjetvu, mineralna đubriva i pesticide.

Uz to, profesionalna stručna služba, naučno i komercijalno osoblje kompanije „Rapić“, stoji na raspolaganju svim poljoprivrednicima u BiH za besplatne savjete i konsultacije. Možete nam se obratiti putem telefona 051/860-213, kao i na e-mail: info@rapic.ba.

Samo je jedan PRIRODAN IZBOR!