„Farmofit“ vrši otkup merkantilnog kukuruza od domaćih proizvođača

Berba ovogodišnjeg roda kukuruza traje već neko vrijeme, a ratari bi 2016. godinu mogli upamtiti kao jednu od najboljih kada je prinos ove poljoprivredne kulture u pitanju. Rekordan rod kukuruza će biti ostvaren najviše zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama koji su preduslov za veće prinose.
Za kvalitet kukuruza je izuzetno važan raspored padavina i dovoljan broj sunčanih dana. Proteklih godina ratari nisu imali sreće sa najzastupljenijom poljoprivrednom kulturom na ovim prostorima. Razlog za to su poplave koje su obilježile 2014. godinu na cijelom području BiH, a ni naredna, zbog velike suše nije išla poljoprivrednicima na ruku.

Na području Lijevča polja od 25.000 hektara pod kukuruzom je zasijana gotovo polovina površine, pa se stočni proizvođači ove godine ne trebaju plašiti nestašice ove žitarice, jer će veliki prinosi osigurati dovoljne količine stočne hrane.

Fabrika stočne hrane „Farmofit“, već dugi niz godina vrši otkup uroda kukuruza od domaćih poljoprivrednih proizvođača. Na ovaj način prednost se daje sirovinama domaćeg porijekla, koji pozitivno utiču na ekonomski razvoj lokalne i regoinalne privrede. Fabrika iz Gradiške posjeduje ogroman skladišni prostor za merkantilni kukuruz, najveću sušaru i veliki proizvodni kapacitet, koji ih svrstava u najveću fabriku stočne hrane u državi, ali i regionu.

Domaći proizvođači, kao i do sada, mogu očekivati siguran otkup uroda kukuruza čija se vlažnost kreće do 35 odsto. Ove godine „Farmofit“ će sve do 1.12.2016. godine vršiti otkup merkantilnog kukuruza, rod 2016. po cijeni od 0,26 KM/kg + PDV, za proizvođače koji su u sistemu poreza na dodatnu vrijednost.