GROVER ZA TELAD

GROVER ZA TELAD
GROVER ZA TELAD

Potpuna krmna smješa za ishranu teladi mase od 100 do 250 kg

Grover za telad sadrži 16% sirovih proteina. Proračunski, ovo hranivo odgovara ishrani teladi mase od 100 do 250 kg. Koristeći posebno formulisanu recepturu, za telad navedenog uzrasta obezbjeđujemo rano preživanje, zdrav rast kroz prevenciju najčešćih bolesti i dobru konzumaciju hrane.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
rano preživanje
visok prirast
dobra konzumacija hrane
zdravo i vitalno tele

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, kao dodatak sijenu ili silaži i uz dovoljnu količinu pitke vode.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.