Farmofit Grover za telad

Potpuna krmna smješa za ishranu teladi u porastu i tovu mase od 100 do 250 kg.

Opis

Sadržaj sirovih proteina: 16 %.

Efekti korištenja:

  • Rano preživanje
  • Visok prirast
  • Dobra konzumacija hrane
  • Zdravo i vitalno tele.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.