GT-1
GT-1

Potpuna krmna smješa za tov junadi mase od 250 do 350 kg

Potpuna krmna smješa za tov junadi mase od 250 do 350 kg, komercijalnog naziva GT-1, sadrži 14% sirovih proteina. Hranivo je sastavljeno od dobro izbalansiranog odnosa žitarica kontrolisanog porijekla i osobina, visokoproteinskih sirovina i vitaminsko-mineralnih dodataka.

Kao ulaznu sirovinu, u smješu dodajemo i sodu bikarbonu, koja zajedno sa ostalim komponentama osigurava bolje zdravlje životinje, dobru konzumaciju hrane, visok dnevni prirast i kraći tov.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

EFEKTI KORIŠTENJA
dobra konzumacija hrane
niska konverzija
visok prirast
kraće vrijeme tova
dobar kvalitet mesa

Upozorenje:
smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, kao dodatak sijenu ili silaži i uz dovoljnu količinu pitke vode.

Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.