Farmofit GT-1

Potpuna krmna smješa za tov junadi mase od 250 do 350 kg.

Opis

Sadržaj sirovih proteina: 14 %.

Efekti korištenja:

  • Dobra konzumacija hrane
  • Niska konverzija
  • Visok prirast
  • Kraće vrijeme tova
  • Dobar kvalitet mesa.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.