Memorandum o saradnji između kompanije “Rapić” iz Gradiške i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci potpisan je u srijedu, 2. decembra 2015. godine u Banjaluci.

Ovim dokumentom su definisane oblasti međusobne saradnje sa naglaskom na projekat stipendiranja studenata završnih godina Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci od strane kompanije “Rapić” iz Gradiške. Memorandum su potpisali direktor kompanije “Rapić” Vojislav Rapić i dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Nikola Mićić.

“Mi treba da pravimo saradnje sa ovako moćnim kompanijama kao što je ‘Rapić’. Ključ svega je da poljoprivreda zavisi od novih tehnologija koje su zasnovane na znanju, kao što je to slučaj sa ovom kompanijom. Mi smo od Vlade Republike Srspke dobili saglasnost za formiranje eksperimentalnog edukacionog centra, a ovo je u stvari prvi korak u njegovom konstituisanju, a treba imati na umu i razvojne mogućnosti koje je već napravila kompanija Rapić, te je danas ovo veliki i važan trenutak za nas”, naglasio je Mićić i dodao da je veoma zadovoljan što je došlo do ovakve saradnje.

Na ovaj način “Rapić” kao društveno odgovorna kompanija nastoji da pruži doprinos u smanjivanju odlaska mladih sa prostora Republike Srpske, imajući u vidu da su mladi, a naročito studenti, osnova opstanka i razvoja na ovim prostorima.

Specifičnost projekta stipendiranja studenata je u tome što će najbolji kandidati, po završetku školovanja, dobiti šansu za primjenu stečenog znanja kroz potpisivanje ugovora za posao.

“Naša inicijalna ideja je da ostvarimo bližu saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom. Mi smo preduzeće koje unazad nekoliko godina razvojem i ulaganjem u sopstveni brend i proizvodnju bilježi rast, te smo došli na ideju da zajedničkom saradnjom dođemo do novog stručnog kadra, koji bi već prvim radnim danima bio spreman na poslovne izazove. Nakon ispunjenja uslova, stipendiraćemo najmanje tri studenta završnih godina ovog fakulteta sa mogućnošću zaposlenja u kompaniji ‘Rapić’. Stipendiraćemo sve smjerove, kako bi oni bili sposobni i spremni da rade sa nama u bilo kojem od oranizacionih cjelina preduzeća”, istakao je Rapić.

Direktor kompanije “Rapić”, zajedno sa saradnicima, nakon potpisivanja memoranduma održao je prezentaciju za studente Poljoprivednog fakulteta, te im iznio iskustva iz prve ruke iz ove oblasti.