POJAČAVA SE PRIJEM ŽITA SA DOMAĆIH ORANICA

POJAČAVA SE PRIJEM ŽITA SA DOMAĆIH ORANICA
POJAČAVA SE PRIJEM ŽITA SA DOMAĆIH ORANICA

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, ovogodišnja žetva započela je nešto ranije nego prethodnih godina. Tradicionalno, veliki broj ratara će i ove godine svoje žitarice uskladištiti u kapacitetima kompanije Rapić.

Branko Popović, komercijalni savjetnik za ratarstvo u kompaniji Rapić ističe kako je trenutno najintenzivnija žetva u „srcu“ Lijevča, odnosno u selima Karajzovci, Kukulje i Petrovo selo. Pri tome, Popović navodi kako je žetva ječma već završena, te kako pšenica, tritikal i zob ulaze u najintenziviniji dio žetve. Kada je riječ o prinosima, isti su zadovoljavajući. Tako je prosječan prinos ječma bio oko 5,5 tona/hektaru, dok prvi podaci iz žetve pšenice govore o prinosu koji se kreće u rasponu od 6 – 6,5 tona/hektaru.

„Kada znamo da se na dosta parcela osnovno đubrenje i prihrana nisu izvršili u punom kapacitetu, a zbog nestašice i visokih cijena đubriva, možemo biti zadovoljni sa ovogodišnjim prinosom“, naglašava Popović.

U pogledu kvaliteta, žito je takođe postiglo zadovoljavajući nivo ove godine. Zbog trenutno visokih temperatura, koje traju već neko vrijeme, vlaga isporučenog žita se kreće u rasponu od 11 do 13 %, pri čemu je hektolitarska masa dosta dobra.

„Naša preporuka proizvođačima je da dodatno prilagode kombajne u žetvi, jer je u do sada analiziranim uzorcima primjetno više loma zrna nego što je to bio slučaj u prethodnim sezonama“, navodi Drena Svitlica, laborant z FSH Farmofit.

Milan Rapić, komercijalni direktor u kompaniji Rapić ističe kako su i ove godine obezbijeđeni svi uslovi za nesmetan prijem žita u najvećim skladišnim kapacitetima u ovom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Pri tome, ječam, zob i tritikal se preuzimaju od kooperanata, dok za pšenicu ne postoje ograničenja prijema.

Kada je riječ o otkupnoj cijeni ovogodišnjeg roda žita, ista će se formirati naknadno, a u skladu sa berzanskim cijenama. Kompanija Rapić će i ove sezone, kao i uvijek do sada uložiti maksimalne napore da se obezbijede najpovoljniji uslovi skladištenja i otkupa žita. U skladu s tim, pozivamo sve zainteresovane proizvođače da svoj ovogodišnji rod žita isporuče u prijemne kapacitete kompanije Rapić.