POJAČAVA SE PRIJEM ŽITA SA DOMAĆIH ORANICA

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, ovogodišnja žetva započela je nešto ranije nego prethodnih godina. Tradicionalno, veliki broj ratara će i ove godine svoje žitarice uskladištiti u kapacitetima kompanije Rapić.

Branko Popović, komercijalni savjetnik za ratarstvo u kompaniji Rapić ističe kako je trenutno najintenzivnija žetva u „srcu“ Lijevča, odnosno u selima Karajzovci, Kukulje i Petrovo selo. Pri tome, Popović navodi kako je žetva ječma već završena, te kako pšenica, tritikal i zob ulaze u najintenziviniji dio žetve. Kada je riječ o prinosima, isti su zadovoljavajući. Tako je prosječan prinos ječma bio oko 5,5 tona/hektaru, dok prvi podaci iz žetve pšenice govore o prinosu koji se kreće u rasponu od 6 – 6,5 tona/hektaru.

„Kada znamo da se na dosta parcela osnovno đubrenje i prihrana nisu izvršili u punom kapacitetu, a zbog nestašice i visokih cijena đubriva, možemo biti zadovoljni sa ovogodišnjim prinosom“, naglašava Popović.

U pogledu kvaliteta, žito je takođe postiglo zadovoljavajući nivo ove godine. Zbog trenutno visokih temperatura, koje traju već neko vrijeme, vlaga isporučenog žita se kreće u rasponu od 11 do 13 %, pri čemu je hektolitarska masa dosta dobra.

„Naša preporuka proizvođačima je da dodatno prilagode kombajne u žetvi, jer je u do sada analiziranim uzorcima primjetno više loma zrna nego što je to bio slučaj u prethodnim sezonama“, navodi Drena Svitlica, laborant z FSH Farmofit.

Milan Rapić, komercijalni direktor u kompaniji Rapić ističe kako su i ove godine obezbijeđeni svi uslovi za nesmetan prijem žita u najvećim skladišnim kapacitetima u ovom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Pri tome, ječam, zob i tritikal se preuzimaju od kooperanata, dok za pšenicu ne postoje ograničenja prijema.

Kada je riječ o otkupnoj cijeni ovogodišnjeg roda žita, ista će se formirati naknadno, a u skladu sa berzanskim cijenama. Kompanija Rapić će i ove sezone, kao i uvijek do sada uložiti maksimalne napore da se obezbijede najpovoljniji uslovi skladištenja i otkupa žita. U skladu s tim, pozivamo sve zainteresovane proizvođače da svoj ovogodišnji rod žita isporuče u prijemne kapacitete kompanije Rapić.