Prijem kukuruza i soje sa domaćih oranica u punom jeku

Kao i svake godine, Fabrika stočne hrane „Rapić“ d.o.o. u ovom periodu vrši intenzivan prijem merkantilnog kukuruza i sojinog zrna, uzgojenih na domaćim oranicama. Prijem soje je već u završnoj fazi, dok se pojačan prijem kukuruza tek očekuje u drugoj polovini oktobra mjeseca. Trenutno se isporučuje kukuruz sa proizvodnih površina koje se pripremaju za sjetvu ozimih žitarica. Pri tome, poljoprivredni proizvođači nastoje iskoristiti veoma povoljne vremenske uslove kako bi se dvije veoma važne agrotehničke mjere u plodoredu – berba jedne kulture i sjetva naredne organizovale u optimalnim agrotehničkim rokovima i što kvalitetnije.

Potrebno je naglasiti kako je kvalitet ovogodišnjeg kukuruza i soje zadovoljavajući iako je proizvodna godina bila veoma teška i zahtjevna. Hladno i vlažno proljeće, uz nekoliko olujnih i gardonosnih perioda tokom ljeta konstantno su stvarali poteškoće poljoprivrednim proizvođačima, koji međutim ne kriju zadovoljstvo na kraju sezone. Godina, kako nam kažu, nije bila baš rekordna kao prošla, ali daleko od toga da je bila loša. Rezultati su sasvim zadovoljavajući.

Jedan od poljoprivrednih proizvođača sa kojim kompanija „Rapić“ ima višegodišnju uspješnu saradnju je i Mirko Romić iz Laminaca. Mirko u ovom periodu vrši uslužni transport kukuruza drugih poljoprivrednih proizvođača, pri čemu redovno isporučuje i vlastite količine u prihvatnim kapacitetima kompanije. Kukuruz je, kako nam kaže uzgojen na području četiri laminačka sela, zatim na području sela Dolina, Novo selo, Kočićevo i drugim terenima.

„Veoma sam zadovoljan sa uslovima saradnje. Već godinama dovozim svoje, ali i tuđe žito, koje sušimo i skladištimo u kapacitetima firme „Rapić“. Pri tome, u 99 % slučajeva se odlučujem na prodaju žita firmi. Slično je i kod drugih proizvođača sa kojima sarađujem“, ističe Mirko.

Trenutno, na dnevnoj bazi oko 50 proizvođača isporuči svoj kukuruz na usipnom košu, pri čemu se prosječna količina dnevnog prijema kreće u rasponu 400-450 tona. U narednom periodu se očekuje značajnije povećanje prijema, a u skladu sa intenziviranjem berbe kukuruza na proizvodnim površinama. Vlažnost sirovine u momentu isporuke kreće se u rasponu 15-24 %, dok je vlažnost suvog zrna oko 13,5-14 % vlage. Za sušenje jedne tone kukuruza u savremenim kapacitetima kompanije „Rapić“ potrebno je samo 120 sekundi. Pri tome, tehnologija sušenja projektovana je tako da očuva hranjivu vrijednost zrna u najvećoj mogućoj mjeri.

Direktor kompanije „Rapić“ d.o.o., Vojislav Rapić ističe kako će firma i ove godine izvršiti prijem značajnih količina soje i kukuruza proizvedenih od strane domaćih poljoprivrednika, te pri tome obezbijediti savremene uslove sušenja i skladištenja sirovina.

„Od osnivanja naše kompanije pa do danas, primarno smo orijentisani na sirovine koje potiču sa domaćih oranica. Našim saradnicima obezbjeđujemo sušenje i skladištenje žita po veoma povoljnim uslovima, te na kraju sezone u najvećem broju slučajeva isto i otkupimo po tržišnim cijenama. Ovogodišnji prijem će sigurno biti u prosjeku prošlogodišnjeg, a važno je za naglasiti da smo uvijek zainteresovani za sve tržišne viškove“, ističe Rapić.

Prijem kukuruza i soje vršiće se do kraja novembra 2019. godine, tačnije do završetka berbe kukuruza. Uslove sušenja i skladištenja, te otkupa ovogodišnjih količina moguće je saznati posjetom kompaniji „Rapić“, kao i upitom na internet stranici farmofit.ba.