Farmofit Finišer za piliće

Potpuna krmna smješa za ishranu tovnih pilića za posljednjih 5 dana tova.

Opis

Sadrži:

  • 16 % sirovog proteina
  • Bez kokcidiostatika
  • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina, mikro i makroelemenata.

Efekti korištenja:

  • Zdravo pile
  • Finansijska ušteda
  • Brz tov
  • Niska konverzija
  • Očekivana masa pileta oko 2.400 g

Pakovanje: vreća, netto masa 10 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.