Farmofit Grover za piliće

Potpuna krmna smješa za ishranu tovnih pilića od 22. dana starosti do 5 dana prije klanja.

Opis

Sadrži:

  • 18 % sirovog proteina
  • Kokcidiostatik
  • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina, mikro i makroelemenata.

Efekti korištenja:

  • Niska konverzija hrane,
  • Visok dnevni prirast,
  • Ujednačena masa pilića,
  • Zdravo jato.

Pakovanje: vreća, netto masa 10 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.