Farmofit KN-1

Potpuna krmna smješa za ishranu koka nosilja konzumnih jaja.

Opis

Sadrži:

  • 16,50 % sirovog proteina
  • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina, mikro i makroelemenata.

Efekti korištenja:

  • Visoka produktivnost koka nosilja
  • Optimalno zdravstveno stanje jedinki
  • Reguliše crijevnu floru

Pakovanje: vreća, netto masa 10 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.