Farmofit MK-22 Univerzal

Potpuna krmna smjesa sa najmanje 22% proteina za ishranu visokomliječnih mliječnih krava, proizvedena od sirovina biljnog porijekla visoke biološke vrijednosti.

Ne sadrži NPN spojeve (UREA).

Opis

Efekti upotrebe:

  • Visoka mlječnost
  • Kvalitetno mlijeko (manji broj somatskih stanica u mlijeku)
  • Dobra plodnost
  • Odlično zdravstveno stanje životinja.

Pakovanje: vreća, neto težina 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Može se davati isključivo životinjama za koje je namenjen, u suvom stanju, sa dovoljnom količinom vode za piće. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu, zaštićeno od glodara, insekata, ptica i drugih životinja.