Farmofit Predstarter za ćuriće

Potpuna krmna smješa za ishranu tovnih ćurića do 30 dana starosti.

Opis

Sadrži:

  • 28 % sirovog proteina
  • Kokcidiostatik
  • Optimalan odnos aminokiselina, vitamina i makroelemenata.

Efekti korištenja:

  • Brz tov
  • Odličan prirast
  • Kvalitetno meso
  • Zdravo i ujednačeno jato.

Pakovanje: vreća, netto masa 10 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.