Farmofit SK

Potpuna krmna smješa za ishranu suprasnih krmača i nazimica.

Opis

Efekti korištenja:

  • Visoka plodnost
  • Dobra kondicija krmače
  • Normalan razvoj ploda
  • Zdravo i ujednačeno leglo
  • Optimalna tjelesna masa prasadi.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.