Farmofit SKO

Potpuna krmna smješa za ishranu krmača dojara i nerastova.

Opis

Efekti korištenja:

  • Dobra mliječnost krmače
  • Dobro zdravlje
  • Zdrava i vitalna prasad
  • Ujednačeno leglo.

Pakovanje: vreća, netto masa 25 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.