Farmofit SUPER-KN

Dopunska smješa za ishranu koka nosilja konzumnih jaja.

Opis

Sadrži:

  • 30 % sirovog proteina
  • Proteinska hraniva visokog kvaliteta
  • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata.

 

PRIJEDLOG RECEPTURE KN-18 KN-1
Sirovine % %
Kukuruz 48.00 55.00
Pšenica 7.00 7.00
SUPER KN 45.00 38.00
UKUPNO 100.00 100.00

 

Pakovanje: vreća, netto masa 10 kg

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Smješu davati isključivo životinjama kojima je namijenjena, u suvom stanju, uz dovoljnu količinu pitke vode. Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja.