Farmofit TOP 5 GTJ

Vitaminsko-mineralna predsmješa za tovnu junad.

Prednosti: Upotrebom TOP 5 GTJ u ishrani tovne junadi osigurava se kraći tov, dobra mesnatost i kvalitet mesa, kao i odlično zdravlje tovne junadi.

Opis

Dozvoljeno učešće: Zavisno od kabastog dijela obroka, po grlu dnevno osigurati 1-1,5 kg potpune smješe na 100 kg tjelesne mase ili 150-250 grama TOP-a 5 GTJ.

PRIJEDLOG RECEPTURA

Hranivo (%) Tov od 250-350 kg Tov preko 350 kg
Kukuruz 65.00 67.00
Pšenične mekinje 10.00 14.00
Suncokretova sačma 15.00 14.00
Sojina sačma 5.00
TOP 5 GT 5.00 5.00
Ukupno (%) 100.00 100.00

 

Pakovanje: vrećica, netto masa 5 kg.

Detaljna uputstva, hemijski i sirovinski sastav, nalaze se na deklaraciji proizvoda.

Napomena: Čuvati na suvom, tamnom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i ostalih životinja. Kod neprikladnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.