Farmofit TOP EKONOMIK SG

Vitaminsko-mineralna predsmješa za prasad od 15-30 kg.

Prednosti: optimalan odnos minerala, vitamina i aminokiselina uz enzime u TOP EKONOMIK SG premiksu su garancija za dobro varenje, zdravu prasad i dobar prirast uz mali utrošak hrane.

Opis

Dozvoljeno učešće: Zbog visokog sadržaja aktivnih materija, najveće dozvoljeno učešće u potpunoj smješi je 4%.

PRIJEDLOG  RECEPTURE

Hraniva %
Kukuruz 46.00
Ječam 10.00
Pšenične mekinje 4.00
Pšenica 15.00
Sojina sačma 21.00
TOP Ekonomik SG 4.00
Ukupno (%) 100.00