Farmofit TOP EKONOMIK ST

Vitaminsko-mineralna predsmješa za tovne svinje.

Prednosti: Rentabilna proizvodnje sa minimalnim ulaganjem.

Opis

Dozvoljeno učešće: Zbog visokog sadržaja aktivnih materija, najveće dozvoljeno učešće u potpunoj smješi je 3%.

PRIJEDLOG RECEPTURA

Hranivo (%) Tovne svinje mase od 25 do 70 kg Tovne svinje mase od 70 do 105 kg
I II I II
Kukuruz 52.00 69.00 55.00 73.00
Ječam-pšenica 25.00  – 25.00  –
Pšenične mekinje  – 8.00  – 7.00
Sojina sačma 15.00 15.00 10.00 10.00
Suncokretova sačma 5.00 5.00 7.00 7.00
TOP Ekonomik ST 3.00 3.00 3.00 3.00
Ukupno (%) 100.00 100.00 100.00 100.00